ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟ – ΑΔΑ: ΨΒΞΣ46907Θ-Δ01

Θέμα: ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟ
Ημερομηνία: 06/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/02/2024 13:32:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΞΣ46907Θ-Δ01
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου