ΧΕ-436 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ "ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΥΧΝΙΑΣ & ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ DRTECH ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ " , ΠΡΩΤΑ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΒΨΖ46907Θ-ΝΡ0

Θέμα: ΧΕ-436 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ "ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΥΧΝΙΑΣ & ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ DRTECH ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ " , ΠΡΩΤΑ ΧΕ
Ημερομηνία: 28/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/03/2024 11:43:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΨΖ46907Θ-ΝΡ0
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου