ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΠΙΠΕΤΑ PASTEUR,ΥΓΡΟ ΔΙΑΒΡΕΚΤΙΚΟ,ΑΣΚ ΑΙΜ ΔΙΠΛΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΠΛΟΣ – ΑΔΑ: ΨΒΝΦ46907Θ-5Σ2

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΠΙΠΕΤΑ PASTEUR,ΥΓΡΟ ΔΙΑΒΡΕΚΤΙΚΟ,ΑΣΚ ΑΙΜ ΔΙΠΛΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΠΛΟΣ
Ημερομηνία: 27/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/02/2024 08:46:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΝΦ46907Θ-5Σ2
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου