Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ75/2023 Π4Θ9 απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ – ΠΛΕΓΜΑΤΑ " . από την εταιρεία MEDICARE HELLAS AE (3431/2022, 688/2023, 728/2023 ) – ΑΔΑ: ΨΒ1Χ46907Θ-1ΦΣ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ75/2023 Π4Θ9 απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ – ΠΛΕΓΜΑΤΑ " .
από την εταιρεία MEDICARE HELLAS AE (3431/2022, 688/2023, 728/2023 )
Ημερομηνία: 20/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/02/2024 10:38:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒ1Χ46907Θ-1ΦΣ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου