ΜΠΛΟΚ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΥΡΩΝ – ΑΔΑ: ΨΤΥΩ46907Θ-ΥΘΔ

Θέμα: ΜΠΛΟΚ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΥΡΩΝ
Ημερομηνία: 14/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/02/2024 11:21:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΥΩ46907Θ-ΥΘΔ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου