ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΓΩΝ ΨΥΞΗΣ ΤΟΥ ΓΝΧ (ΠΡΟΗΓ ΔΕΣΜ 1345) – ΑΔΑ: ΨΤΜ346907Θ-ΟΙΩ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΓΩΝ ΨΥΞΗΣ ΤΟΥ ΓΝΧ (ΠΡΟΗΓ ΔΕΣΜ 1345)
Ημερομηνία: 07/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/02/2024 10:32:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΜ346907Θ-ΟΙΩ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου