Υλικά Συντήρησης Εσωτερικών Χώρων του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας – ΑΔΑ: ΨΘΘΦ46907Θ-ΥΩ5

Θέμα: Υλικά Συντήρησης Εσωτερικών Χώρων του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας
Ημερομηνία: 29/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/02/2024 13:18:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΘΦ46907Θ-ΥΩ5
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου