ΧΕ-420 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 2114/2023 – ΑΔΑ: ΨΘΣΔ46907Θ-ΓΣΖ

Θέμα: ΧΕ-420 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 2114/2023
Ημερομηνία: 23/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/02/2024 15:03:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΣΔ46907Θ-ΓΣΖ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου