ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ PRIVATEREVIEW AE ΠΡΟΥΓ.ΔΕΣΜ.2388/2023 – ΑΔΑ: ΨΡΗ546907Θ-ΔΞ5

Θέμα: ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ PRIVATEREVIEW AE
ΠΡΟΥΓ.ΔΕΣΜ.2388/2023
Ημερομηνία: 15/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/02/2024 14:32:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΗ546907Θ-ΔΞ5
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου