ΧΕ-327 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.5057/2023 Αρθ.19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 23237/25-10-2023 , CB A 2022 (2216.68), CB B 2022 (2465.32), R Δ 2022 (52.61) – ΑΔΑ: ΨΠΤΓ46907Θ-ΙΘΓ

Θέμα: ΧΕ-327 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.5057/2023 Αρθ.19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 23237/25-10-2023 , CB A 2022 (2216.68), CB B 2022 (2465.32), R Δ 2022 (52.61)
Ημερομηνία: 16/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/02/2024 09:02:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΤΓ46907Θ-ΙΘΓ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου