ΧΕ-373 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞ/ΚΑ Ν.5015/2023 Αρθ.6 ΑΠ. Δ.Σ 5/09-03-2023 Θ6 & Ν.5041/2023 Αρθ.94 ΑΠ.Δ.Σ 10/10-05-2023 ΘΕΗΔ7 & Ν.5057/2023 Αρθ.19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 23237/25-10-2023 , RΑ’ 22 (1.41), R Β’ 22 (0.25), R Γ’ 22 (0.45), R Δ 22 (0.47), C Β 2020 (1423.93) – ΑΔΑ: ΨΨΕ946907Θ-Α6Π

Θέμα: ΧΕ-373 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞ/ΚΑ Ν.5015/2023 Αρθ.6 ΑΠ. Δ.Σ 5/09-03-2023 Θ6 & Ν.5041/2023 Αρθ.94 ΑΠ.Δ.Σ 10/10-05-2023 ΘΕΗΔ7 & Ν.5057/2023 Αρθ.19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 23237/25-10-2023 , RΑ’ 22 (1.41), R Β’ 22 (0.25), R Γ’ 22 (0.45), R Δ 22 (0.47), C Β 2020 (1423.93)
Ημερομηνία: 20/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/02/2024 10:45:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΕ946907Θ-Α6Π
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου