Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΨΩΛΠ46907Θ-ΡΣΟ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 27/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/02/2024 09:55:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΛΠ46907Θ-ΡΣΟ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου