ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΦΟΡΜΟΛΗ, ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΙ ΦΑΚΟΙ – ΑΔΑ: ΨΩΛ146907Θ-Υ16

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΦΟΡΜΟΛΗ, ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΙ ΦΑΚΟΙ
Ημερομηνία: 08/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/02/2024 12:03:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΛ146907Θ-Υ16
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου