Προμήθειαςκινήσεων POS στην Τράπεζα EUROBANK Α.Ε – ΑΔΑ: ΨΟ9Ο46907Θ-ΦΞ6

Θέμα: Προμήθειαςκινήσεων POS στην Τράπεζα EUROBANK Α.Ε
Ημερομηνία: 01/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/02/2024 09:39:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟ9Ο46907Θ-ΦΞ6
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου