ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΠΑΙΔΩΝ ΑEROSOL ΚΑΙ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ VENTURI ΕΝΗΛΙΚΩΝ – ΑΔΑ: ΨΟ7Ο46907Θ-ΜΦ3

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΠΑΙΔΩΝ ΑEROSOL ΚΑΙ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ VENTURI ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Ημερομηνία: 22/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/02/2024 08:51:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟ7Ο46907Θ-ΜΦ3
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου