Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.414 /2024 πράξης. – ΑΔΑ: ΨΩ5Κ46907Θ-ΡΘΚ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.414 /2024 πράξης.
Ημερομηνία: 28/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/02/2024 14:19:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩ5Κ46907Θ-ΡΘΚ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου