ΧΕ-352 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.5057/2023 Αρθ.19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 23237/25-10-2023, CΒ 2019 (775.96) ,R Α’ 2022 (0.9), R Β’ 2022 (2.05), R Γ’ 2022 (1.5), R Δ 2022 (0.14 – ΑΔΑ: ΨΛΤΧ46907Θ-ΑΚΗ

Θέμα: ΧΕ-352 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.5057/2023 Αρθ.19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 23237/25-10-2023, CΒ 2019 (775.96) ,R Α’ 2022 (0.9), R Β’ 2022 (2.05), R Γ’ 2022 (1.5), R Δ 2022 (0.14
Ημερομηνία: 19/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/05/2024 08:59:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΤΧ46907Θ-ΑΚΗ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου