ΧΕ-413 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 815/2023 – ΑΔΑ: ΨΚΜΒ46907Θ-ΣΨΒ

Θέμα: ΧΕ-413 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 815/2023
Ημερομηνία: 22/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/02/2024 09:02:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚΜΒ46907Θ-ΣΨΒ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου