ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ¨ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΚΟΠΙΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ¨ΑΠΟ INEX – ΑΔΑ: ΨΙΙΛ46907Θ-ΔΒΩ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ¨ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΚΟΠΙΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ¨ΑΠΟ INEX
Ημερομηνία: 05/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/02/2024 09:38:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΙΛ46907Θ-ΔΒΩ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου