ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΞΗΡΑΣ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ,ΔΙΕΓΧΕΙΡΙΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ – ΑΔΑ: ΨΙΦ646907Θ-ΠΝΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΞΗΡΑΣ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ,ΔΙΕΓΧΕΙΡΙΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ
Ημερομηνία: 05/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/02/2024 07:59:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΦ646907Θ-ΠΝΣ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου