ΧΕ-306 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ Α’ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΙΟΥΛΙΟ ΕΩΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2023 – ΑΔΑ: ΨΙ5Δ46907Θ-Μ2Ι

Θέμα: ΧΕ-306 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ Α’ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΙΟΥΛΙΟ ΕΩΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2023
Ημερομηνία: 14/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/02/2024 07:34:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙ5Δ46907Θ-Μ2Ι
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου