ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3437-13/02/2024 – ΑΔΑ: ΨΙ3Ρ46907Θ-ΜΣΨ

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3437-13/02/2024
Ημερομηνία: 13/02/2024 14:43:25
Τελευταία Τροποποίηση: 13/02/2024 14:43:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙ3Ρ46907Θ-ΜΣΨ
Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Λήψη αρχείου