Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ.Ν. Χαλκίδας μηνός Δεκεμβρίου 2023. – ΑΔΑ: ΨΓΚ646907Θ-ΦΤΙ

Θέμα: Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ.Ν. Χαλκίδας μηνός Δεκεμβρίου 2023.
Ημερομηνία: 02/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/02/2024 12:12:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓΚ646907Θ-ΦΤΙ
Είδος: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Λήψη αρχείου