ΧΕ-316 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.5057/2023 Αρθ.19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 23237/25-10-2023 , CB A 2022 (8158.3), R Α’ 2022 (905.07), R Β’ 2022 (1606.59), R Γ’ 2022 (937.54), R Δ 2022 (649.84) – ΑΔΑ: ΨΦ1Τ46907Θ-Α74

Θέμα: ΧΕ-316 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.5057/2023 Αρθ.19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 23237/25-10-2023 , CB A 2022 (8158.3), R Α’ 2022 (905.07), R Β’ 2022 (1606.59), R Γ’ 2022 (937.54), R Δ 2022 (649.84)
Ημερομηνία: 15/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/02/2024 09:02:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦ1Τ46907Θ-Α74
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου