ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ "ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΟΦΘΑΛΜΙΟΥΣ ΦΑΚΟΥΣ 10Χ21Β( ΚΩΔ.00006303) ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡ. ΟΦΘ/ΚΟ ΜΙΚΡ/ΠΙΟ Μ822 F 20 ΤΟΥ KAT/ΣTH LEICA – ΑΔΑ: ΨΧΞΑ46907Θ-ΖΥ8

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ "ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ
ΓΙΑ ΠΡΟΣΟΦΘΑΛΜΙΟΥΣ ΦΑΚΟΥΣ 10Χ21Β( ΚΩΔ.00006303) ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡ. ΟΦΘ/ΚΟ ΜΙΚΡ/ΠΙΟ Μ822 F 20 ΤΟΥ KAT/ΣTH LEICA
Ημερομηνία: 09/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/02/2024 12:23:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧΞΑ46907Θ-ΖΥ8
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου