ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ" ΑΛΑΤΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟ ΣΕ ΠΑΣΤΙΛΙΕΣ" ΠΡΟΥΓ.ΔΕΣΜ. 1441/2023,2606/2023 – ΑΔΑ: ΨΧΞ546907Θ-1Φ2

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ" ΑΛΑΤΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟ ΣΕ ΠΑΣΤΙΛΙΕΣ"
ΠΡΟΥΓ.ΔΕΣΜ. 1441/2023,2606/2023
Ημερομηνία: 15/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/02/2024 12:40:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧΞ546907Θ-1Φ2
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου