ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΛΟΙΜΩΔΗ – ΑΔΑ: ΨΧΡ146907Θ-58Ω

Θέμα: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΛΟΙΜΩΔΗ
Ημερομηνία: 08/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/02/2024 09:25:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧΡ146907Θ-58Ω
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου