Ατμοπαγίδα 1/2’’ για επισκευή της βλάβης του κλιβάνου GETINGE HS6613 DR-2 με s/n 0011200724-040-01 της κεντρικής αποστείρωσης – ΑΔΑ: ΨΧΧ046907Θ-9Ε8

Θέμα: Ατμοπαγίδα 1/2’’ για επισκευή της βλάβης του κλιβάνου GETINGE HS6613 DR-2 με s/n 0011200724-040-01 της κεντρικής αποστείρωσης
Ημερομηνία: 09/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/02/2024 08:32:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧΧ046907Θ-9Ε8
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου