Χορήγηση δεύτερης παράτασης σύμβασης σε ειδικευόμενο ιατρό – ΑΔΑ: ΨΧ5Ξ46907Θ-Λ2Η

Θέμα: Χορήγηση δεύτερης παράτασης σύμβασης σε ειδικευόμενο ιατρό
Ημερομηνία: 08/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/02/2024 14:24:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧ5Ξ46907Θ-Λ2Η
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου