Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «Ενός Οδηγού Βιοψίας για τις ανάγκες της Ουρολογικής Κλινικής». – ΑΔΑ: ΨΑΜΜ46907Θ-ΧΦΟ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «Ενός Οδηγού Βιοψίας για τις ανάγκες της Ουρολογικής Κλινικής».
Ημερομηνία: 15/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/02/2024 15:03:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑΜΜ46907Θ-ΧΦΟ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου