ΧΕ-412 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 815/2023 – ΑΔΑ: Ψ9ΚΝ46907Θ-8ΜΦ

Θέμα: ΧΕ-412 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 815/2023
Ημερομηνία: 22/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/02/2024 15:03:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9ΚΝ46907Θ-8ΜΦ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου