Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΜAΡΚΑΣ TRODAT» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: Ψ92746907Θ-16Χ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΜAΡΚΑΣ TRODAT» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 21/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/02/2024 11:31:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ92746907Θ-16Χ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου