ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 55-67 ΕΤΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΚΑΡΥΣΤΟΥ – ΑΔΑ: Ψ86Δ46907Θ-ΦΝ4

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 55-67 ΕΤΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Ημερομηνία: 01/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/02/2024 07:42:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ86Δ46907Θ-ΦΝ4
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου