ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΠΣΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΗΣΠΔΦ – ΑΔΑ: Ψ7ΒΖ46907Θ-ΖΟ5

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΠΣΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΗΣΠΔΦ
Ημερομηνία: 22/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/02/2024 08:55:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΒΖ46907Θ-ΖΟ5
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου