Ορισμός Προϊσταμένου στη Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας – ΑΔΑ: Ψ70Κ46907Θ-ΣΨΞ

Θέμα: Ορισμός Προϊσταμένου στη Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας
Ημερομηνία: 08/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/02/2024 08:07:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ70Κ46907Θ-ΣΨΞ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου