ΧΕ-359 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.5057/2023 Αρθ.19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 23237/25-10-2023 , R Β’ 2022 (21.68) , R Δ 2022 (16.09) – ΑΔΑ: Ψ6ΗΦ46907Θ-057

Θέμα: ΧΕ-359 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.5057/2023 Αρθ.19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 23237/25-10-2023 , R Β’ 2022 (21.68) , R Δ 2022 (16.09)
Ημερομηνία: 20/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/02/2024 07:37:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6ΗΦ46907Θ-057
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου