ΑΝΑΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑΝΑΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ – ΑΔΑ: Ψ66Π46907Θ-ΘΜΗ

Θέμα: ΑΝΑΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑΝΑΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ
Ημερομηνία: 05/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/02/2024 13:02:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ66Π46907Θ-ΘΜΗ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου