ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΝΠΔΔ – ΑΔΑ: Ψ4Τ446907Θ-84Α

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΝΠΔΔ
Ημερομηνία: 08/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/02/2024 11:44:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4Τ446907Θ-84Α
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου