Κατάθεση προσφοράς για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΥΡΗΘΡΟΤΟΜΟΥ OTIS ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ». – ΑΔΑ: Ψ4ΓΦ46907Θ-7Υ0

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΥΡΗΘΡΟΤΟΜΟΥ OTIS ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ».
Ημερομηνία: 01/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/02/2024 14:00:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4ΓΦ46907Θ-7Υ0
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου