ΧΕ-337 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.5057/2023 Αρθ.19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 23237/25-10-2023 , CBA 22 (203.41), RΑ’ 22 (8.57), RΒ’ 22 (4.85),R Γ’ 22 (5.66), R Δ 22 (16.46) – ΑΔΑ: Ψ48Β46907Θ-ΨΜ0

Θέμα: ΧΕ-337 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.5057/2023 Αρθ.19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 23237/25-10-2023 , CBA 22 (203.41), RΑ’ 22 (8.57), RΒ’ 22 (4.85),R Γ’ 22 (5.66), R Δ 22 (16.46)
Ημερομηνία: 19/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/03/2024 15:08:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ48Β46907Θ-ΨΜ0
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου