ΧΕ-343 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞ/ΚΑ Ν.5015/2023 Αρθ.6 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 5/09-03-2023 Θ6 & Ν.5041/2023 Αρθ.94 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 10/10-05-2023 ΘΕΗΔ7 & Ν.5057/2023 Αρθ.19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 23237/25-10-2023 ,CB A 22 (12262.4), RΑ’ 22(835.21), RΒ’ 22(191.4),R Γ’ 22(98.97), R Δ 22(75.96) – ΑΔΑ: Ψ3ΩΩ46907Θ-ΧΗ3

Θέμα: ΧΕ-343 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞ/ΚΑ Ν.5015/2023 Αρθ.6 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 5/09-03-2023 Θ6 & Ν.5041/2023 Αρθ.94 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 10/10-05-2023 ΘΕΗΔ7 & Ν.5057/2023 Αρθ.19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 23237/25-10-2023 ,CB A 22 (12262.4), RΑ’ 22(835.21), RΒ’ 22(191.4),R Γ’ 22(98.97), R Δ 22(75.96)
Ημερομηνία: 19/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/02/2024 15:03:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3ΩΩ46907Θ-ΧΗ3
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου