ΧΕ-374 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1568/2023 – ΑΔΑ: Ψ2ΤΣ46907Θ-Λ0Ρ

Θέμα: ΧΕ-374 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1568/2023
Ημερομηνία: 20/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/03/2024 11:43:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2ΤΣ46907Θ-Λ0Ρ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου