Παράταση Απασχόλησης των ωφελούμενων στο «Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης 4.000 μακροχρόνια ανέργων στο δημόσιο τομέα της υγείας, του άρθρου 64 του Ν. 4430/2016» 10608/2024 ΚΥΑ ΦΕΚ1041/Β/2024 – ΑΔΑ: Ψ1ΖΕ46907Θ-ΓΑΚ

Θέμα: Παράταση Απασχόλησης των ωφελούμενων στο «Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης 4.000 μακροχρόνια ανέργων στο δημόσιο τομέα της υγείας, του άρθρου 64 του Ν. 4430/2016» 10608/2024 ΚΥΑ ΦΕΚ1041/Β/2024
Ημερομηνία: 15/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/02/2024 13:44:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1ΖΕ46907Θ-ΓΑΚ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου