ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΝΙΚ. (14η) – ΑΔΑ: Ψ1ΑΦ46907Θ-Υ4Ρ

Θέμα: ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΝΙΚ. (14η)
Ημερομηνία: 23/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/02/2024 12:03:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1ΑΦ46907Θ-Υ4Ρ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου