Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «Μπαταριών για τα Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη και το Πυροσβεστικό Συγκρότημα». – ΑΔΑ: Ψ05846907Θ-ΔΙΥ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «Μπαταριών για τα Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη και το Πυροσβεστικό Συγκρότημα».
Ημερομηνία: 08/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/02/2024 13:50:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ05846907Θ-ΔΙΥ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου