ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ.Ν, ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 – ΑΔΑ: 9ΖΖ346907Θ-ΞΒ5

Θέμα: ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ.Ν, ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024
Ημερομηνία: 26/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/02/2024 15:33:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΖΖ346907Θ-ΞΒ5
Είδος: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Λήψη αρχείου