Την ανάγκη μερικης αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.70 /2024 πράξης. – ΑΔΑ: 9ΞΥΓ46907Θ-ΔΝΠ

Θέμα: Την ανάγκη μερικης αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.70 /2024 πράξης.
Ημερομηνία: 20/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/02/2024 14:41:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΞΥΓ46907Θ-ΔΝΠ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου