ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΔΕΙΩΝ ΒΑΡΕΛΙΩΝ ΚΑΘΑΡΟΥ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ – ΑΔΑ: 9Ξ9Π46907Θ-Π19

Θέμα: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΔΕΙΩΝ ΒΑΡΕΛΙΩΝ ΚΑΘΑΡΟΥ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
Ημερομηνία: 02/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/02/2024 12:33:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ξ9Π46907Θ-Π19
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου