ΧΕ-365 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.5041/2023 Αρθ.94 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 10/10-05-2023 ΘΕΗΔ7 , CB B 2022 (53.8),R Β’ 2022 (216.19), R Δ 2022 (1362.4), – ΑΔΑ: 9ΒΨ146907Θ-ΓΣΧ

Θέμα: ΧΕ-365 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.5041/2023 Αρθ.94 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 10/10-05-2023 ΘΕΗΔ7 , CB B 2022 (53.8),R Β’ 2022 (216.19), R Δ 2022 (1362.4),
Ημερομηνία: 20/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/03/2024 15:08:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΒΨ146907Θ-ΓΣΧ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου