ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΚΑΘΑΡΟ – ΑΔΑ: 9ΒΗ946907Θ-4ΘΚ

Θέμα: ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΚΑΘΑΡΟ
Ημερομηνία: 01/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/02/2024 08:46:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΒΗ946907Θ-4ΘΚ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου